Az
{OPTIMUSZ}
Robot építés Szendrőládon
program az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
támogatásával valósult meg.


A projekt

A pályázat célja, hogy a résztvevők érdeklődését felkeltse a programozás és elektronika területén.


A program két nagy részből állt. Az első rész célja az volt, hogy a résztvevők megismerkedjenek a programozással egyszerű áramkörökön keresztül.


A második részben a célunk az volt, hogy a diákok megismerkedtek a robotikában használatos érzékelők működési elvével, különböző motorok működésével és ezek vezérlésével ismerkedjenek meg, hogy végül képesek legyenek megépíteni egy működő robotot.


Az {OPTIMUSZ} - Robot építés Szendrőládon program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósult meg.


Projektazonosító: NTP-RHTP-15-0111

KAPCSOLAT

Köszönjük !

Bhim Rao Egyesület

Az egyesületünk neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hátrányos Helyzetű Ifjak (Magyarok, Romák) Azonos Szintű Oktatásáért Szociális, Kulturális, és Oktatási Egyesület.


A Bhim Rao Egyesület kiemelten közhasznú társadalmi szervezet, amely 2002-ben jött létre. Az Egyesület alapvető célja a hátrányos helyzetű cigány és nem cigány fiatalok általános iskolából középiskolába, illetve középiskolából a felsőoktatás intézményeibe való bejutásának, valamint ezen intézményekben való sikeres helytállásának elősegítése és támogatása.


   A fentiekhez kapcsolódó műveltségfejlesztő és szociális munka - valamint egyéb olyan tevékenységek szervezése és végzése, melyek szintén elősegítik az Egyesület fő céljának megvalósítását.


     A Bhim Rao Egyesület a célcsoport hatékony oktatási és képzési tájékoztatását, intézményi kapcsolatfelvételét, felzárkóztatását segíti, illetve kulturális és szabadidős programok szervezését vállalta fel


     Küzd a diszkrimináció, a hátrányos megkülönböztetés és a szegregáció ellen. Az Egyesület stratégiai célja, hogy a hátrányos helyzetű, általános iskolás fiatalok lehető legszélesebb körét elérje, vagy elérésükhöz hozzájáruljon, s őket a középiskola elvégzéséhez, szakma és végbizonyítvány megszerzéséhez hozzásegítse, kialakítva egy olyan oktatási rendszert, amely meggátolja a hátrányos munkaerő piaci helyzet újratermelődését a roma társadalomban.